top of page

Diverse sanger for Wesselengens Bataljon

Wesselengens Bataljons March. (1933)

Komponert av Andreas Kaarstad

 

Tekst av Sverre Andersen.

 

Presenter, Wesselengsgutt!

For vort kjære gamle merke.

Silkeflaget gjør os sterke.

Naar vi samles under den.

Da er alle sorger borte

brystet svumler op av fryd.

% Slaa en ring og lytt saa efter trommers lyd.%

 

Vi maa ei gaa oss trett.

Husk det gjelder korpsets ære.

Vi maa stadig eksersere.

Før vi frem til maalet naar.

Fylk jer sammen Wesselengsgutter.

Lat vi hevde korpsets sak

% Alle maa for Bataljonen ta et tak.%
 

„For Fanerne”

 

(skrevet i 1914 av Sverre Nielsen)

 

Mel.: Paa Eidsvold stander.

 

De gamle faner som vaier sløvt

i somrens svale vinde,

vi ære vil og gi honnør,

ti de sin saga finde.

Der var en tid da hver især

har ført os frem mot maalet,

som viser hvad idag vi er,

hvor langt vi nu er naaet.

 

Dragon paa røde silkeduk,

det er vort samlingsmerke,

naar den sig folder for vinden ut

vi inspirert blir sterke.

Og Wesselengens sønner vil

saa længe flaget vaier

arbeide, og sig slutte til

de gamle Wesselengsfaner.

 

Før vi på landtur nu skal dra

skal over Wesseleng runge

et kraftig leve og et hurra

vi alle som en tunge

skal rope slik, at man forstaar

det er en flok rekrutter,

som under silkeflaget gaar

som kjække Wesselengsgutter.

„For Bataljonen”

 

(skrevet 1914 av Sverre Nielsen)

 

Mel.: Frithjofs Vikingebalk.

 

Har du følt hvor det røres, det svulmer dit bryst

naar paa Wesseleng vi mønstring skal ha?

Du for korpset vil øve den tapreste dyst,

som en Wesselengsgut vise dig bra.


Hvor i stemning du bliver til trommernes lyd

hvordan banker dit hjerte i fryd,

Naar med vaiende faner og klingende spil

tændes op en begeistringens ild.

 

Som en Wesselengsgut god traakker du under fot

alle haansord, hvad er dig imot.

Du skal vise forsandt hver en kvinde og mand,

at for korpset du skal holde stand.

 

Vi skal ei blive mut, om ikveld det er slut, s

amles skal vi igjen næste aar.

Efter vinterens strid kommer straalende blid

nok en gang denne herlige vaar.

Landtursang

 

(skrevet 1906 av Sigurd Nagel).

 

Mel.: Høie nord.


Fremad frem, alle mand!

Fremad under samlingsmerke.

Lat os vise vi er stærke,

at vi sammen samles kan.

Fremad frem, I Wesselengsgutter!

La os vise hvad vi kan.

La os se der væk ei smutter nogen mand.

 

Fremad frem! ut paa tur,

fremad henimot „Alvøen”,

fremad over blanke sjøen,

bort fra byen vi nu flyr.

Se naturen mod os smiler,

vinker til os „Kom her ut” !

Glad i sind vi fremad iler paa dens bud.

 

Fremad, frem! Med musik.

under sangens glade toner.

Vi som andre bataljoner

følger somrens glade skik

tager os en tur paa landet

vil os more alt vi kan

tager os et bad i vannet alle mand.

 

Længe nok vintren har,

holdt os inden kvalme byen,

nu vi skuer op mod skyen

og en rask beslutning tar.

La det regne ned i strømme

solen skinne om den vil.

Vore tanker ømme høre korpset til.

bottom of page